Doorgaan naar hoofdcontent

Helderziende en paragnosten.

Helderziende en paragnosten.
Helderziende

Als we over helderziende praten en, of over paragnosten, denken we vaak aan oplichters.
Maar zijn het altijd wel oplichters? Of zijn er mensen die met de geestenwereld kunnen communiceren?
De goede mensen die echt de gave bezitten om met geesten te communiceren of visioenen krijgen lopen er dan ook vaak niet mee te koop.
Eenmaal het onderwerp op tafel ligt zijn er héél veel vooroordelen maar kunnen we mensen dit kwalijk nemen?

Natuurlijk niet...
Helderziende

Er zijn héél veel oplichters de dag van vandaag die er grof geld mee verdienen.
Andere misbruiken dit om vrouwen ongewenst aan te raken.
De mensen met de echte gave zitten echter vaak afgezonderd en komen er niet snel mee naar buiten.
Dit geld echter niet voor iedereen, sommige mensen zijn veel zelf zekerder met hun gave en durven er ook sneller mee naar buiten te komen.
Zij houden dan ook vaak gratis sessies waarin ze jou helpen.

Maar is paragnost zijn wel altijd zo leuk?
Zou jij jou toekomst willen weten en waarom zou je die willen weten?
We denken dan ook vaak dat paranormaal begaafden de toekomst helder als dag kunnen zien maar vaak zijn zij die dat beweren de oplichters waarover we het eerst hadden.

Er zijn verschillende paranormaal begaafden die ieder hun gave op hun eigen manier gebruiken...

...De vraag blijft echter.. Hoe weten we of de helderziende in kwestie de waarheid vertelt?

Daar is echter geen antwoord op en vaak geven deze mensen dan ook informatie die zij niet zouden moeten weten. Maar wat hun bron is weten we echter niet.

Tappen ze echt in een transe, communiceren ze echt met het geestenrijk?
Of zijn ze eerder zeer creatief in hun vermogen om informatie op te zoeken?
Hebben ze al is met een familie lid gepraat of gokken ze er gewoon op los en hebben ze het per toeval juist?

Hoe zie ik wie oplichters zijn en wie er echt helderziende is?

Een oplichter of een charlatan ook wel genoemd maakt gebruik van cold reading.
Dit is een techniek die vaak voorkomt en als je hier zelf wel is een boek over leest kan je jezelf beschermen tegen de invloeden van charlatans.

Helderziende
Zij zijn de mensen die geld verdienen op de problemen van anderen en hier ongestraft mee wegkomen... sinds niemand kan bewijzen dat wat ze doen onjuist is.

Charlatans zullen vaak zinnen opbouwen die ervoor zorgen dat ze het nooit mis hebben.

Ze zullen dingen zeggen als: "Ik voel dat jij iemand bent die sneller iemand zal helpen.. maar als je diep in jezelf kijkt merk je ook dat je een klein egoïstisch kantje hebt."

Zo kunnen ze het nooit helemaal mis hebben...

...Ze kunnen doen alsof ze de toekomst kunnen lezen en voorspellen maar wie trekt de feiten na?

Je kan alleen door te wachten weten of je al dan niet de verkeerde info hebt gekregen wat 99% toch zo zal zijn.
De toekomst veranderd met iedere keuze die we maken en is dus ook nooit vastgezet althans dat is mijn theorie.

Andere mensen geloven dat wat we ook doen, we altijd terugkomen op het punt dat is vastgezet in de toekomst. Echte paranormaal begaafden hebben niets te bewijzen en sommige zien hun gave meer als een kwelling...

...maar sinds iedereen zich kan uitgeven als paragnost zullen ze nooit helemaal begrepen worden.

Zelf geloof ik wel dat mensen de toekomst kunnen voorspellen in één of andere manier...

...Als kind had ik vroeger zelf dromen die vaak een paar dagen later of weken later uitkwamen en dus ook voelde als een déjà vu.
Helderziende

Ik kon de dag waarop de droom uitkwam zelf iedere zin van iedere persoon luidop zeggen wat uiteindelijk toch zéér beangstigend was.

Zeker omdat je niet wist welke droom al dan niet uit ging komen...

...Nee je werd niet gewaarschuwd...
Als kind had ik dan ook altijd uitermate schrik van de dood.. Niet dat ik zelf zou doodgaan of de dood te ge moet moest komen maar dat ik zou dromen dat mijn familie leden zouden overlijden.
Ik was zes jaar wanneer dit voor het eerst gebeurde dus voor mij was het een hele marteling.

Ik probeerde dan ook zo laat mogelijk in mijn bed te kruipen in de hoop dat ik vast zou slapen en een droom zou voorkomen.
Wat uiteindelijk overbodig was want na een tijd was het effect weg.

Als klein kind werd ik vaak gepest op school en durfde hier dan ook niet mee naar buiten te komen.

Wat zouden zij wel niet denken van iemand die beweert toekomstige dagen te dromen?!

Mijn familie daar in tegen was altijd veel bezig met paranormale verschijnselen, het zesde zintuig was dan ook iets dat we met zijn allen bekeken.
Mijn vader dacht dan ook altijd zelf paranormaal begaafd te zijn maar het werd vaak genoeg aangetoond dat hij dat niet was.

Sommige mensen geloven dan ook dat er een tijd was dat iedere mens paranormaal begaafd was maar wij als mensheid zijn gestraft en deze krachten van ons zijn afgenomen.
Nu zijn er een aantal mensen uitgekozen of begaafd met het vermogen te communiceren met de paranormale wereld.

Maar echte mediums zijn diegene die hun gave vaak binnen een specifieke kring houden...
...Zo vermijden ze het slachtoffer te worden van vooroordelen en kritiek gebaseerd op haat naar charlatans toe.

Een echte Medium.

Zelf geloof ik heel sterk in het paranormale... ik ken dan ook een echte medium.
Zij maakte eerder contact met overledenen door het gebruik van een ouija bord.
HelderziendeZij was hier dus ook zéér gespecialiseerd in en weet perfect hoe te reageren bij kwaad zinnige geesten.
Mijn moeder zelf vroeg tijdens zo'n sessie wanneer ze in haar huis zou mogen en kreeg een specifieke datum. Dit schreef zij op en hield het bij zodat ze kon kijken of het al dan niet waar zou zijn.
Zo vroeg ze ook of ze met haar toen huidige man zou samen blijven... het antwoord was nee.

Beide dingen kwamen uit en sindsdien heeft het paranormale een grote rol gespeeld in ons leven...

...De datum was helemaal juist... en iets later zijn ze uit elkaar gegaan.

Dus ik denk wel dat je weet waarom ik vrij gelovig ben naar het paranormale toe.
Wat vrij raar is want ik ben een atheïst... maar ik geloof wel in een hiernamaals.

Het beste voorbeeld van een paragnost is misschien wel Nostradamus.

Zij voorspelde een aantal grote dingen die uiteindelijk zijn uitgekomen.
Zoals de aanslag op John F Kennedy.
Helderziende“De grote man zal in het daglicht worden neergeslagen met een donderslag. Een kwaadaardige daad voorspeld door de drager van een petitie. Volgens de voorspelling zal een ander vallen in de nacht. Conflicten in Reims, Londen en een pest-plaag in Toscane”.
Hiermee bedoelde Nostradamus met een donderslag een geweerschot.
John F Kennedy was dan ook een groot staatsman en president van Amerika.
Zo voorspelde Nostradamus grote momenten in de geschiedenis.

Van 9/11 tot aan Hitler.

Ja hoor Nostradamus voorspelde de komst van Hitler!
Helderziende
Van de diepten van West Europa, zal een jong kind worden geboren van arme ouders. Zijn tong zal een grote troep verleiden en zijn roem zal verspreiden tot het rijk in het Oosten.”
Zo haalt ze zelfs tot de dag van vandaag het nieuws.
Haar echte naam is dan ook Vangelia Pandeva Dimitrova.
Haar paranormale begaafdheid schuilt dan ook achter de reden waarom ze blind is.

Zo vertelt ze dat ze ooit bij een storm vermist is geraakt en haar ogen zijn dichtgegroeid en bedekt met een laag stof.
Zij zelf gelooft dat ze toen de gave heeft gekregen om de toekomst te voorspellen en mensen te genezen.

Zo zegt zij dat ze de toekomst kan voorspellen door de informatie te verkrijgen van ontzichtbare wezens waar zij zelf geen verklaring of benaming voor heeft.

Natuurlijk heeft zij ook wel is fouten gemaakt maar ze zou geen mens zijn als ze alles altijd 100% juist heeft toch?
Helderziende

Niemand die paranormaal begaafd is heeft het vermogen altijd 100% juist te zijn...

...zowel is deze persoon op een hoger niveau van paranormaal begaafd want volgens mij is dit niet eens mogelijk...

...Al geloof ik niet in het woord onmogelijk.

Paragnosten en helderzienden hebben al een lange tijd een grote rol in ons leven.

Zo waren er vaak raadgevers van koningen die beweerden paranormaal begaafd te zijn.
Deze klommen dan ook heel snel omhoog binnen de hiërachie van het koninkrijk.
Zeker als zij het juist hadden werden ze heel erg geëerd binnenin het koninkrijk.

In Egypte kwam dit vaker voor maar dit zie je zelfs terug in religie...

Zo is bijvoorbeeld Jonas de zoon van Jakob gekend als de lezer van dromen.

Helderziende

Hij was heel erg geëerd binnenin het Egyptische rijk omdat hij de dromen van gevangen kon lezen toen hij zelf een gevangenen was... waardoor hij uiteindelijk door de farao gevraagd werd om zijn dromen te lezen.

Toen hij hierin sloeg kreeg hij een hele hoge rang binnenin het Egyptische rijk.

Hij was de tweede machtigste man van Egypte en stond enkel nog onder de Farao.
Helderziende en paragnosten komen vaak voor in mythes en legenden.
Net zoals geesten en andere paranormale verschijningen.

Omdat deze ook voorkwamen in de Middeleeuwen en zelfs vroeger dan dat komen ze voor in legendes en mythes.

Toen hadden ze nog geen internet en werd informatie verspreid door te praten of brief...

...Zo is ook de echtheid van deze informatie in twijfel te trekken.
Al denk ik wel dat een heleboel van deze dingen echt zijn gebeurd.
Helderziende

Koningen en hogere in rang hielden het liefst van al een paranormaal begaafd persoon dicht bij hen zodat ze hier ten alle tijde gebruik van konden maken.
Hun eigen "Merlijn de tovenaar!".

Paragnosten spelen een hele belangrijke rol door de tijd heen.

Zij waren en zijn onze poort, onze enige manier om te praten met overledenen.
Onze enige manier vaak om onze overledenen te verwerken en bepaalde antwoorden te krijgen op vragen waarmee wij zitten.

Het probleem met de televisie van vandaag is dat ze enkel grote mediums laten zien waar we al dan niet legitimiteit van de gave van weten.

Televisie is en draait enkel om de kijkcijfers wat ervoor zorgt dat er heel wat twijfel ontstaat richting de echtheid van het programma.

Het zou niet het eerste programma zijn dat volledig vals is.

Praten met overledenen.

Soms beweren paragnosten dat ze met overledenen kunnen praten en dus ook zo bepaalde info kunnen verkrijgen.
Wat in sommige gevallen dan ook wel zo is!

Maar wees héél goed op je hoede voor charlatans.
Helderziende

Overledenen zijn vaak net als karakter eigenschappen hun favoriet.
Ze zeggen dan zoiets als "Ik hoor een naam... Herman? iets met de H...?".
Vaak is het dan zo dat deze naam niet eens bekend is bij de persoon die om de sessie vroeg.

Dan proberen ze jou verward te maken of te doen alsof deze naam toch een heel belangrijke betekenis heeft in je leven of een heel belangrijke betekenis zal gaan hebben in je leven.

Ze zijn héél gespecialiseerd in dit soort dingen waardoor ze veel mensen kunnen misleiden en dus een slechte naam creëren voor echte mediums.

Echte mediums zouden eventueel hetzelfde kunnen zeggen maar zijn vaker juist dan fout. Ook hebben zij hier vaak niets mee te winnen en proberen ook niet zichzelf te bewijzen.

Of mensen nu zeggen dat hun gave echt of vals is kan hen vaak niet schelen want zij weten beter.

De mensen bij wie zij hun gaven vertonen weten vaak ook dat hun gaven wel echt is door ervaringen met deze persoon en dat is al meer dan genoeg.

Zij zijn echter vaak wel heel hulpzaam en als ze je in nood naar een medium zien zullen ze vaak wel zichzelf aanbieden om jou te helpen.

Zo kan je een foto of gezicht laten lezen in verschillende groepen.
Helderziende

De resultaten zijn dan vaak ook ongelloofelijk accuraat en zitten vol met vriendelijke mensen die opzoek zijn naar antwoorden en advies.

Vroeger waren mediums dan ook vaak geleerden...

...Mensen die heel veel studeerden en zelf veel dingen publiceerden over mythologie enzovoort.
Zij stonden en staan dicht bij het geestenrijk en konden, kunnen de nodig informatie verzamelen.

Al denk ik echter dat het vaak ook een enge gave kan zijn... altijd worden lastiggevallen met problemen van andere zonder hiervoor te vragen.
Lastig gevallen worden door paranormale dingen.
Je word eigenlijk constant gemarteld als je de gave niet onder controle hebt.

Maar dan is het het beste dat je mensen zoekt met diezelfde gave.

Gelukkig hebben we daarvoor het internet en is mensen zoeken geen moeilijke taak meer.
Echter kan je uit je eigen symptomen en ervaringen dan oordelen of iemand vals is of echt dit meemaakt.

Zijn de dingen die je ziet als medium altijd goed?

Willen ze je niet kwaad doen? Is het altijd wel even veilig?
Indien jij een medium bent vragen we aan jou of jij jou antwoord zou willen geven.
Dit kan door je eigen ervaringen te sturen naar brandnewexclusive@gmail.com.

Mediums zijn vaak zelf goede mensen en hebben geen kwade doelen voor ogen.
Of zijn niet uit op je Geld.

Ikzelf denk dat het heel erg eng maar ook héél fascinerend moet zijn om geconfronteerd te worden met overledenen.
Om te weten dat ze het oké doen.

Maar of het een gave is die ik zelf zou willen weet ik zo nog niet.

Ik denk dat je dit van klein af aan moet hebben, anders zal je wel problemen hebben met slapen.
Zeker als je de gave niet onder controle hebt en niemand kent die je kan helpen.

Voor ik deze post besloot te maken heb ik een aantal mensen geïnterviewd waarvan ik persoonlijk denk dat ze de hulp van een medium kunnen gebruiken.

HelderziendeZo is er een meisje genaamd Elena (we hebben de toestemming gekregen om dit in de blog te verwerken).

Toen ze klein was en leefde in een appartement waar haar grootvader was gestorven verscheen hij.
Ze zij eerst dat de verschijning een transpart lichaam was van haar grootvader.
De verschijning zelf zei niets en tot de dag van vandaag heeft ze hier geen antwoord voor.

Ikzelf denk dan weer dat de grootvader zijn kleinkind wou zien en wou laten weten dat hij haar beschermt.
Zij zegt echter dat dit niet kan aangezien hij al een tijdje dood was.

Wat vind jij van dit verhaal!? Laat het weten in een comment hieronder of stuur ons jou reactie naar het email adres: brandnewexclusive@gmail.com!

Een andere dame genaamd Ayline(we hadden afgsproken de echte naam niet te gebruiken) had nog niet zo lang een ervaring met het paranormale althans dat denkt zowel zij als ik.
De deur die openstond zwaaide dicht en haar hondje bleef naar de deur kijken.
Ze was meteen heel haar huis af gaan zoeken maar niemand werd gevonden.

Zo zegt ze ook dat ze vaak mensen voorbij haar raam hoort en ziet passeren maar als ze uiteindelijk echt zou gaan kijken is er niemand.

Zelf vind ik dit een heel inspirerend verhaal want ik vraag me af of ze al dan niet hyper sensitief is voor de paranormale wereld en al dan niet zelf een gave bezit waar ze niet van weet die te hebben.
De gave zelf ontdekken zou heel erg helpen naar acceptatie toe vind ik zelf dan.

Wat vind jij van dit verhaal!? Laat het weten in een comment hieronder of stuur ons jou reactie naar het email adres: brandnewexclusive@gmail.com!

Mocht je zelf ook een verhaal hebben dat je wilt delen stuur dan gerust jou verhaal op!

Wat zijn paragnosten of helderzienden nu eigenlijk?

Helderziende

Als we het over de echte paragnosten hebben vind ik dat het zéér begaafde mensen zijn.
Geweldige mensen die paraat staan je te helpen en vaak ook kosteloos!
Die ook vaak niet zelf op zoek gaan naar mensen en doen ze dit wel zullen ze zelf hun redenen hiervoor hebben.

Zo is er een verhaal dat het televisie programma catfish heeft bereikt.

Een vader dood zijn vrouw maar het kind blijft in leven.. de man pleegde ook zelfmoord.
Een tijdje later krijgt de dochter een bericht van een vrouw die beweert de vader te kunnen spreken.
Eerst is iedereen sceptisch want de informatie die zij had kon uiteindelijk ook van het internet komen.
Tot ze met elkaar afspreken en ze uiteindeijk informatie deelt die zij nooit had kunnen weten.

Ze zegt een connectie te hebben met de vader en dit echt met haar wou delen.

Ze heeft nooit geld gevraagd en buiten dit meisje de antwoorden te geven die ze zoekt had ze geen andere motieven.


Dus als je het mij vraagt denk ik wel dat mediums echt bestaan en uit zijn om mensen te helpen.

Waarom zou je anders je gave moeten gebruiken.
Moest je het willen gebruiken voor geld te verdienen word je uiteindelijk toch gepakt en gelooft uiteindelijk toch niemand jou.

Vele proberen hun gave te onderdrukken of ontkennen dat ze paranormaal begaafd zijn.
Of zoals vele het zeggen geen zesde zintuig bezitten.

Helderziende komt dan ook in vele manieren. Ik zelf geloof bijvoorbeeld niet in diegene die beweren helderziende te zijn maar hiervoor een glazen bol gebruiken.

Het is dan ook heel spijtig dat vele sites paragnosten beschrijven als oplichters op basis van feiten en fouten gemaakt door oplichters.
Zelfs wikipedia slaagt er niet in zich positief te uiten of objectief te blijven richting helderziendheid.

Er zijn dan ook beelden die wel ECHT zijn en dus ook ECHT verklaar zijn geweest door de benodigde bedrijven.
Beelden waarvoor geen verklaring is.

Maar of we ooit zelf zullen communiceren met het geestenrijk of de paranormale realm zonder behulp van een helderziende of een medium valt nog af te wachten.
Is het dan ook wel leuk voor de overledenen om hun slaap te onderbreken.
Om hun uit hun rust te halen?

Ik denk dat het net goed is dat we mediums hebben op deze planeet die met overledenen kunnen praten en hun kunnen helpen hun rust te vinden.

Heb jij zelf ervaringen gehad met een paranormale verschijning? Ben jij iemand die een eng verhaal zelf hebt meegemaakt of heb jij enkel positieve ervaringen gehad en ben je bereid deze te delen?
Stuur ons jou verhaal op en wie weet is de volgende post wel over jou!

We vragen natuurlijk wel eerst of we al dan niet je echte naam mogen gebruiken!

Stuur ons jou verhaal ! brandnewexclusive@gmail.com !


Wij zijn geen commercieële blog en doordat de lezers geen advertenties wouden besloten we ook dat we deze niet gingen toepassen.
Echter om de blog in leven te houden vragen wij aan onze lezers of ze al dan niet een donatie willen doen.
http://paypal.me/paranormaalgezien

Dit is volledig vrijstaand en helemaal niet verplicht!
Reacties

Populaire posts van deze blog

5 spooklocaties in België

5 Spooklocaties in België. Het is ons bekend dat geesten territoriaal zijn... Ze hangen vaak vast aan mensen of locaties en zijn vaak niet van plan om zomaar weg te gaan. We proberen ze dan ook vaak op te zoeken en bereiden ons nodig voor.
We weten dan ook vaak niet waarom deze huizen bezeten zijn... Waarom net daar...  Waarom gaan ze niet gewoon opzoek naar hun rust? 
Toch blijven we ze op te zoeken... Vaak zijn we ons berust dat ze daar rond zwerven maar dat houd ons niet tegen. Nee, wij blijven opzoek naar paranormale verschijningen zodat we dit kunnen onderzoeken en uiteindelijk verslag kunnen brengen.
Voor jullie heb ik dan ook onderzoek gedaan... Ja hoor! Vandaag gaan we het hebben over 5 spooklocaties in België... 1. Het sas van Gent. (Nederland)
Het sas van Gent was ideaal voor ghost hunters...  Het word gezegd dat tijdens de eerste wereldoorlog een Duitse soldaat werd geëlektrocuteerd. Wat vaker in die tijd werd gedaan... Tijdens de oorlog gebeurde veel gruwelijke dingen.
Ec…

Mensen en Geesten

Mensen en Geesten! Mensen hebben al sinds het begin der tijden last van dingen die ze niet kunnen verklaren. Dingen die we niet kunnen bewijzen en als we het wel kunnen word het als vals aangezien. Een deur die dicht zwaait zonder tocht of wind... een manifestatie van een spiritueel wezen... Of simpelweg talent in het bewerken van video's?
Er zijn vele dingen die we niet kunnen verklaren en bewijzen. Het is inderdaad wel zo dat vele youtubers nu gebruik maken van geesten...
...Althans ze vervalsen hun video's om zo meer viewers te krijgen...
...Dit kan dan ook héél vaak bewezen worden. Andere komen de entiteit "perongeluk" tegen... maar achteraf blijkt dat dit vals is... Betekent dit dat er geen entiteiten en geesten zijn? Helemaal niet!
We moeten enkel bereid zijn te luisteren naar zij die echte ervaringen hebben ervaren. Dit betekent echter niet dat we geen vragen zullen hebben achteraf. Om jullie tevreden te stellen ben ik opzoek gegaan naar mensen en hun ervarin…

5 Bezeten mensen vastgelegd op camera!

5 Bezeten mensen vastgelegd op camera! We weten dat geesten wel eens territoriaal kunnen zijn. Ze zijn vaak gebonden door emoties wat ervoor zorgt dat ze datgene waar aan ze zijn gebonden verdedigen.
Hierdoor verschijnen er dan ook filmpjes waarin mensen worden gepijnigd.
We hebben op deze blog al een aantal onderwerpen besproken... Van objecten die bezeten zijn tot geesten vastgelegd op camera...
Maar wat gebeurt er als een mens onder invloed van een geest is? Is dit überhaupt mogelijk en zo ja kunnen we hier iets tegen doen?
Ik ben geen expert en heb ook nooit een uitdrijving gedaan, ik bezit dan ook niet de nodige kennis en zal dat dan ook nooit doen!
Echter geloof ik wel dat geesten ons kunnen manipuleren... Dat wij hun manier van praten, hun marionet kunnen worden.
Maar wat als wij onder invloed zijn van een geest...
Hier zien we 5 bezeten mensen vastgelegd op camera! 1. Drugs of Demon? Voor we beginnen met het bespreken van deze video wil ik wel even duidelijk maken dat het no…